Holter długodystansowy 30-dniowy

Holter wielodobowy nuubo

  • Pomiar do 30 dni
  • Badanie holterem w domu
  • Diagnozowanie nietypowych, sporadycznie występujących objawów
  • Elektrody wbudowane w koszulkę
  • Bez konieczności przyklejania elektrod
  • Brak kabli – komfort i bezpieczeństwo
  • Doskonała jakość zapisu EKG
  • Pomiar w warunkach codziennego życia – sport, sen, praca
nuubo holter ekg

Holter długookresowy

proste

szybkie

bezpieczne

badanie EKG w Twoim domu

Nieme migotanieprzedsionków

KOSZULKOWY HOLTER EKG

Badanie holtrem EKG firmy nuubo pozwalana przeprowadzenie diagnostyki rytmu serca w komfortowych warunkach do 30 dni. Miesięczne badanie pozwala zwiększyćszanse na wykrycie migotania przedsionków.
W ramach diagnostyki holterem nuubo pacjentów po przebytym udarze zdiagnozowano 21% badanychz bezobjawowym migotaniem przedsionków.

Zewnętrzny 30-dniowy koszulkowyholter jest przydatnym i opłacalnym środkiem zapobiegawczym w badaniu omdlenia i kołatania serca ze względu na jego nieinwazyjne umiejscowienie i komfort pacjenta.

García-Bermúdez, M. et al.
European Cardiology Review 2017;12(2):101

BADANIE Z WYNIKIEM

Oferujemy badanie wielodobowym koszulkowym holterem EKG firmy nuubo. Pacjent otrzymuje skonfigurowane urządzenie rejestrujące z ładowarką, indywidualną koszulkę zgodnie z deklarowanym rozmiarem, żel kontaktowy doelektrod umieszczonych na koszulce oraz niezbędną instrukcje i wsparcie techniczne w razie jakichkolwiek pytań. Po zakończonym badaniu przesyła rejestrator do odczytu i otrzymuje wynik wraz z opisem w języku polskim.

Lekarz może skonfigurować samodzielnie ustawienia odczytu danych, udzielić instrukcji obsługi. Ma możliwość samodzielnej analizy danych pacjenta z urządzenia rejestrującego lub skorzystać z zewnętrznej usługi i bazować na raporcie końcowym.

OMDLENIA O PODŁOŻU KARDIOLOGICZNYM

Dzięki badaniu holterem długoterminowym nuubo udało się zdiagnozować 42%pacjentów z omdleniami. W tej grupie 15% pacjentów miało omdlenia o podłożu kardiologicznym, a kolejne 27% przypadków wykluczyło jednoznacznie przyczyny kardiogenne.