Zmiana organizacji pracy Centrum Medycznego

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 (koronawirus) informujemy, że następują zmiany w organizacji pracy Centrum Medycznego:

Do Poradni wpuszczani są tylko pacjenci zarejestrowani na dany dzień i godzinę, bez osoby towarzyszącej.

Obecność osoby towarzyszącej jest możliwa, kiedy jest to konieczne ze względu na stan pacjenta lub jako opiekun dziecka.

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy, tylko i wyłącznie telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem strony cmnowak.pl

Wyniki badań, odpisy historii chorób oraz inne zaświadczenia są wydawane.

Dodatkowy numer rejestracji do Gabinetu OKULISTYCZNEGO tel. 535 799 214